• Admin

İşyeri Hekimi Çalışma Süresi


İşyeri hekimi aylık çalışma süreleri ne kadar ?


İşyeri hekimleri;

Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, çalışan başına ayda en az 5 dakika. Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika. Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

görev yapmalıdır.

Yani 15 kişinin çalıştığı tehlikeli sınıftaki bir iş yerinde ayda en az 150 dakika hizmet verilmelidir.


Kaç kişi için tam zamanlı işyeri hekimi gerekir ?

Tam zamanlı işyeri hekimi çalışması gereken iş yerlerinin çalışan sayıları da değişmiştir.

Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, her 2000 çalışan başına, Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, her 1000 çalışan başına, Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, her 750 çalışan başına,

tam zamanlı işyeri hekimi görev yapmalıdır.

Birden fazla iş yerinde görev yapan işyeri hekimleri için, iş yerleri arasında ulaşım nedeniyle geçen süreler hizmet süresinden sayılmaz.

Ayrıca tam zamanlı görev yapan işyeri hekimlerinin başka bir iş yeri ile sözleşme yapamayacağı da yönetmelik ile belirtilmiştir.