top of page

İLO SÖZLEŞMELERİ

187 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi
182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi
176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi
167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi
166 No'lu Gemi adamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme
164 No'lu Gemi adamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme
161 No'lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
159 No’lu Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi
158 No’lu Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi
155 No'lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme
153 No'lu Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Sözleşme
152 No'lu Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme
151 No’lu Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi
146 No'lu Gemi adamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme
144 No’lu Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi
142 No’lu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi
138 No’lu Asgari Yaş Sözleşmesi
135 No’lu İşçi Temsilcileri Sözleşmesi
134 No'lu İş Kazalarının Önlenmesine (Gemi adamları) İlişkin Sözleşme
133 No'lu Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşme (İlave Hükümler)
127 No’lu Azami Ağırlık Sözleşmesi
123 No’lu Asgari Yaş (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi
119 No’lu Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi
118 No’lu Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi
116 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi
115 No’lu Radyasyondan Korunma Sözleşmesi
111 No’lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi
108 No'lu Gemi adamları Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme
105 No’lu Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi
102 No’lu Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi
100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi
99 No’lu Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi
98 No’lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi
96 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Revize)
95 No’lu Ücretlerin Korunması Sözleşmesi
94 No’lu Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi
92 No'lu Mürettebatin Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme
88 No’lu İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi
87 No’lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi
81 No’lu İş Teftişi Sözleşmesi
80 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi
77 No’lu Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi
69 No'lu Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme
68 No'lu Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
59 No’lu Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize)
58 No’lu Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize)
55 No'lu Gemi adamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme
53 No'lu Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme
45 No’lu Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi
42 No’lu İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize)
34 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır.)
29 No’lu Zorla Çalıştırma Sözleşmesi
26 No’lu Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi
15 Nol’lu Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşçiler) Sözleşmesi
14 No’lu Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi
11 No’lu Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi
2 No’lu İşsizlik Sözleşmesi
bottom of page