top of page
Giving a Presentation

MİSYON & VİZYON

Misyonumuz


Müşterilerimiz için güvenilirlik, verimlilik ve yasalara uyumluluğun arttırılmasına yardımcı olmak, işyerlerine özgü hazırlayacağımız programlarla, etkin, deneyimli servis hizmeti ve destek vermek,  müşterilerimizin iş güvenliği performansını, rekabet edebilirliğini geliştirmek, yüksek performanslı hizmetler sağlamada en iyi ve en kaliteli, kısacası 5N1K İş Güvenliği"Çözüm Ortağı" nız olmaktır.
 
Ana Değerlerimiz;
 
Müşterilerimizin başarılarına, bağlılığımız konusunda bize yol gösterecek zengin ana değerler içeren bir tecrübeye sahip "5N1K İş Güvenliği" yız. Müşteriye odaklanır, gereksinimlerini öngörerek hızlı yanıt verir ve müşterimiz için fark yaratırız. Birbirimizin düşünce ve görüşlerini karşılıklı takdir eder ve bunu kurumun her düzeyinde gösteririz. Müşterimize, birbirimize ve içinde bulunduğumuz topluma karşı sorumlu olduğumuz bilinci ile hareket eder, daima doğru olanı yapmak için çaba gösteririz. Yapmış olduğumuz her hizmetimizde başarıyı yakalamak için, becerilerin geliştirilmesi yoluyla bireysel ve mesleki büyümeyi teşv ik ederiz. Yeniliklere açığız ve gelişmeye açık bir ortamda yaratıcılığı da teşvik ederiz. İşimizde tutkulu ve başarılarımızla gururluyuz. Bizi sürekli gelişmeye iten şey bu tutku ve coşkumuzdur. Ortak amaçlarımızı başarırken gücümüzü yine işbirliği yaptığımız kurumlardan alırız. Çünkü müşterilerimize 5N1K İş Güvenliği destek sağlamaya önem veririz.

 

Neden 5N1K İş Güvenliği ?

5n 1k yöntemi bir olayı ya da bir kavramın anahtar noktalarını Kim? Ne? Nerede? Ne Zaman?, Nasıl?, Niçin? soruları ile ayrıntılı bir biçimde düşünüp ortaya koymasına olanak sağlar.

Ortaya kavram yada olay yazılır ve sorular, cevaplar olayın etrafına yerleştirilir.

 

5N1K sorularının içeriği ve açılımı:

 

NE …………………… Konuyu verir
NEDEN, NİÇİN …………Amacı verir
NASIL …………….. Yöntemi belirler
NEREDE ………….. Mekan ve yer kavramları
NE ZAMAN ……… Süre – süreç kavramları
KİM ………………… İlgili ve sorumlu kişileri belirler

Misyon & Vizyon: Biz Kimiz?
bottom of page