top of page

KANUNLAR

Yasa Adı
Kanun No
Kabul Tarihi
Resmi Gazete Tarihi/Sayısı
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi)
207
10.12.1948
RG: 27.05.1949/7217
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
1593
24.04.1930
RG: 06.05.1930/1489
Türk Borçlar Kanunu
6098
11.01.2011
RG: 04.02.1011/27836
Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun (Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu)
5502
16.05.2006
RG: 20.05.2006/26173
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5510
31.05.2006
RG: 16.06.2006/26200
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
6356
18.10.2012
RG: 07.11.2012/28460
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
5188
10.06.2004
RG: 26.06.2004/25504
Öğle Dinlenmesi Kanunu
6301
02.03.1954
RG: 08.03.1954/8652
Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun (Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu
5544
21.09.2006
RG: 07.10.2006/26312
Mesleki Eğitim Kanunu (Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu)
3308
05.06.1986
RG: 19.06.1986/19139
Maden Kanunu
3213
04.06.1985
RG: 15.06.1985/18785
Kabahatler Kanunu
5326
30.03.2005
RG: 31.03.2005/25772 M.
İşsizlik Sigortası Kanunu
4447
25.08.1999
RG: 08.09.1999/23810
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
6331
20.06.2012
RG: 30.06.2012/28726
İş Mahkemeleri Kanunu
7036
12.10.2017
RG: 25.10.2017/30221
İş Kanunu
4857
22.05.2003
RG: 10.06.2003/25134
İdari Yargılama Usulü Kanunu
2577
06.01.1982
RG: 20.01.1982/17580
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
5362
07.06.2005
RG: 14.09.1971/13956
Elektronik İmza Kanunu
5070
15.01.2004
RG: 23.01.2004/25355
Devlet Memurları Kanunu
657
14.07.1965
RG: 23.07.1965/12056
Dernekler Kanunu
5253
04.11.2004
RG: 23.11.2004/25649
Deniz İş Kanunu
854
20.04.1967
RG: 29.04.1967/12586
Çocuk Koruma Kanunu
5395
03.07.2005
RG: 15.07.2005/25876
Çevre Kanunu
2872
09.08.1973
RG: 11.08.1983/18132
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanında Bazı Mali Hükümler Hakkında Kanun (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun)
3146
09.01.1985
RG: 18.01.1985/18639
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
4982
09.10.2003
RG: 24.10.2003/25269
Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun
5953
13.06.1952
RG: 20.06.1952/8140
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
2709
18.10.1982
RG: 09.11.1982/17863 M.
bottom of page