top of page
Diş hekimi asistanı

İŞYERI HEKIMI HIZMETLERI

İşyeri Hekimliği

İŞYERİ HEKİMİ BULUNDURMAK NEDEN ZORUNLUDUR?

Meslek hastalığının meydana gelmesi, vücut bütünlüğünü bozacak bir iş kazası ve hatta en kötü sonuçlanabilecek olan işçi ölümünün önüne geçilebilmesi için işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmek durumunda kalınmıştır. İşyeri tehlike sınıfına göre 50den az çalışanı olan işyerlerinde dahi işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü bulunmaktadır.


İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür;
• Rehberlik
• Risk değerlendirmesi,
• Sağlık Gözetimi,
• Eğitim,
• Bilgilendirme ve Kayıt,
• İlgili Birimlerle İşbirliği;

İşyeri Hekimi Hizmetleri: Hizmetler
bottom of page