top of page
  • Yazarın fotoğrafıAdmin

İSG-KATİP Duyurusu


İSG-KATİP Üzerinden Yapılan İSG Profesyoneli Sözleşmelerinin Çalışan Sayısı ve Tehlike Sınıfı Verilerine Göre Düzenli Şekilde Güncellenmesi Hakkında

Bilindiği üzere iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında İSG-KATİP üzerinden yapılan sözleşmeler mevzuat gereğince işyerinin güncel çalışan sayısı ve tehlike sınıfı göz önüne alınarak mevzuatta belirtilen asgari sürelerden az olmamak şartıyla yapılmak zorundadır.


Bununla birlikte, İSG-KATİP sistemi üzerinden taraflarca sözleşme yapılırken sözleşmenin yapıldığı gün itibariyle ilgili işyerinin sistemde kayıtlı olan çalışan sayısı ve tehlike sınıfı verilerine göre sistem, asgari görevlendirme süresini hesaplamakta ve bu sürenin altında bir çalışma süresinin girilmesine müsaade etmemektedir.


Ancak, taraflarca yapılan bir sözleşmenin devam ettiği süreç içinde ilgili işyerinin çalışan sayısı veya tehlike sınıfı verilerinde bir değişiklik olması durumunda yeni verilere göre mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak sözleşmenin güncellenmesi sözleşmeyi düzenleyen tarafların sorumluluğunda olup değişen işyeri verilerine göre sistemin otomatik olarak sözleşmelere müdahale etmesi söz konusu değildir.


Buna ek olarak, zaman zaman işyerlerinin sistem kayıtlı olan çalışan sayısı veya tehlike sınıfı verileri ile fiili durumdaki çalışan sayısı veya tehlike sınıfı arasında farklılık görünebilmektedir. Bunun sebebi, işyerleri tarafından yapılan işe giriş, işten ayrılış bildirimleri veya aylık olarak yapılan e-bildirge verilerinin sisteme aktarılmasının uzaması veya işlem sırasında bazı kayıtlarda hata alınmasıdır. Bu tip durumlarda eğer işyerindeki fiili çalışan sayısı sistemde görünen çalışan sayısından fazla ise sözleşmelerin fiili durumdaki çalışan sayısına göre yapılması zorunludur.


Genel Müdürlüğümüze yapılan ihbar ve şikayetlerde bazı işyerlerinin ve OSGB’lerin değişen çalışan sayısı ve tehlike sınıfı verisine uygun şekilde sözleşmelerini güncellemediği veya fiili durumdaki çalışan sayısı fazla olmasına rağmen sistemde görünen çalışan sayısı daha düşük olduğu için buradan haksız avantaj sağlayacak şekilde sözleşme sürelerini düşürdüğü ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, yetkilendirilmiş olan tüm OSGB’lerin ve işyerlerinin sözleşmelerini gözden geçirmesi ve gerekli olması halinde sözleşmelerini ivedi şekilde güncellemesi ve bu hususun taraflarca düzenli şekilde kontrol edilmesi önem arz etmektedir.


Aksi durumda Genel Müdürlüğümüzce yapılacak bir incelemede yukarıda açıklandığı üzere mevzuata uygun olmayan şekilde sözleşme yapan veya sözleşmeleri uygun şekilde güncellemeyen veya sistemde yaşanan teknik bir hata ya da eksiklik sebebiyle bu durumu kullanarak fiili duruma uygun olmayan şekilde sözleşme sürelerinde değişiklik yapan OSGB ve işyerlerine yönelik mevzuat hükümleri kapsamında cezai işlem uygulanacağı unutulmamalı ve bu konuda azami dikkat gösterilmelidir.


Bilgilerinize sunulur.

12 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2_Post
bottom of page