top of page

YÖNETMELİKLER

Yönetmelik Adı
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih/Sayı
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
RG: 13.02.2014/29204
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
RG: 03.03.2004/25391 Değ.18.08.2017/30158
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
RG: 05.10.2013/28786 Değ.31.12.2018/30642.4.M
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
RG: 29.08.2003/25214 Değ. 22.01.2015/29244
Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik
RG: 19.10.2015/29507
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
RG: 05.02.2013/28550
Tozla Mücadele Yönetmeliği
RG: 05.11.2013/28812
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
RG: 25.01.2017/29959
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
RG: 13.07.2013/28706 Değ. 11.05.2017/30063
Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik
RG: 02.03.2019/30702
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
RG: 12.05.2010/27579 Değ. 12.01.2018/30299
Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
RG: 21.07.2009/27295 23.07.2009/27297
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
RG: 11.09.2013/28762
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
RG: 16.07.2013/28709
Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği
RG: 24.03.2000/23999 Değ. 03.06.2010/27600
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
RG: 07.04.2004/25426 Değ. 19.08.2017/30159
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
RG: 07.10.2004/25606 Değ. 05.09.2018/30526
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)
RG: 30.06.2016/29758 Değ. 27.06.2020/31168
Meslekî Yeterlilik Kurumunda Geçici Mahiyetteki İşlerin İstisna Sözleşmesi ile Gördürülmesine İlişkin Yönetmelik
RG: 05.12.2019/30969
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği
RG: 15.10.2015/29503
Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)
RG: 03.03.2009/27158 Değ. 28.09.2014/29133
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
RG: 19.09.2013/28770 Değ. 18.11.2017/30244
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
RG: 11.12.2013/28848 M
Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik
RG: 11.12.2013/28848 2M
Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik
RG: 26.11.2013/28833
Konut Kapıcıları Yönetmeliği
RG: 03.03.2004/25391
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
RG: 02.07.2013/28695
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
RG: 01.05.2019/30761
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
RG: 12.08.2013/28733
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik
RG: 30.04.2011/27920 Değ. 09.11.2018/30590
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
RG: 06.08.2013/28730
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
RG: 19.09.2009/27354 Değ.09.11.2018/30590
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile BaşvuruUsul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
RG: 13.04.2005/25785
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
RG: 24.07.2013/28717 Değ. 19.08.2017/30159
İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik
RG: 29.06.2015/294017 Değ. 21.05.2018/30427
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
RG: 30.03.2013/28603 Değ. 11.02.2016/29621
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
RG: 18.06.2013/28681
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
RG: 20.07.2013/28713 Değ. 16.04.2020/31101
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
RG: 17.07.2013/28710
İşkolları Yönetmeliği
RG: 19.12.2012/28502 Değ. 26.03.2014/28953
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
RG: 05.03.2004/25393 Değ. 25.01.2020/31019
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
RG: 29.12.2012/28512
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
RG: 18.01.2013/28532
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
RG: 24.12.2013/28861
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
RG: 29.12.2012/28512 Değ. 28.02.2020/31053
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
RG: 06.04.2004/25425 Değ. 25.08.2017/30165
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
RG: 06.04.2004/25425 Değ. 25.08.2017/30165
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik
RG: 24.01.2017/29958
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
RG: 29.12.2012/28512 Değ. 16.04.2020/31101
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
RG: 25.04.2013/28628 Değ. 24.04.2017/30047
İlkyardım Yönetmeliği
RG: 29.07.2015/29429
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
RG: 05.07.2013/28698
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
RG: 28.04.2004/25446
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği
RG: 06.04.2004/25425
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
RG: 23.08.2013/28744
Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik
RG: 15.01.2016/29594
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
RG: 16.08.2013/28737 Değ. 07.09.2019/30881
Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik
RG: 09.01.2014/28877
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
RG: 24.07.2013/28717
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
RG: 21.08.2001/24500 Değ. 04.12.2019/30968
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
RG: 30.11.2000/24246 Değ. 12.01.2020/31006
Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
RG: 11.11.1989/20339 Değ. 09.02.2012/28199
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
RG: 04.11.1984/18565 Değ. 12.01.2020/31006
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
RG: 16.04.2013/28620
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
RG: 06.04.2004/25425 Değ. 12.05.2017/30064
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği
RG: 31.10.2012/28453
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği
RG: 15.02.2015/29268 Değ. 23.12.2017/30279
Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
RG: 04.04.2004 / 25423 Değ.15.05.2004/25463
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
RG: 11.10.2008/27021 Değ. 22.01.2011/27823
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
RG: 22.08.2013/28743
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
RG: 30.04.2013/28633
Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
RG: 02.01.2017/29936 Değ. 27.12.2018/30638
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
RG: 15.05.2013/28648 Değ. 24.05.2018/30430
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
RG: 28.07.2013/28721
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
RG: 02.03.2019/30702
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
RG: 15.06.2013/28678
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
RG: 19.12.2007/26735 Değ. 15.03.2018/30361
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği(2014/29/AB)
RG: 03.11.2016/29877
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB)
RG: 03.03.2018/30349
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
RG: 20.08.2013/28741
Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik
RG: 16.08.2013/28737 Değ. 15.04.2020/31100
Asgari Ücret Yönetmeliği
RG: 01.08.2004/25540 Değ. 19.04.2014/28977
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
RG: 25.01.2013/28539 Değ. 16.01.2014/28884
Alt İşverenlik Yönetmeliği
RG: 27.09.2008/27010 Değ. 25.08.2017/30165
Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
RG: 08.11.2016/29882
Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği
RG: 06.04.2019/30737
Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği
RG: 04.05.2018/30411
bottom of page